Haber

Diş Hekimleri Güncel Sorunları Masaya Yatırıldı

Diş Doktorlarının sıkıntıları Hekimsen Kamu Diş Tabiplerinin Aktüel Problemleri ve Tahlil Önerleri Çalıştayında masaya yatırıldı. 

Çalıştayda üzerinde durulan ve fikir birliği sağlanan Kamu Diş Hekimliğinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı. İşte o başlıklar 

Dünya Sağlık Örgütüne göre ağız-diş hastalıkları önlenebilir hastalıklardır. Öncelikli yaş grubuna (0-18 yaş) yapılacak hami tedavilerle ağız-diş hastalıkları ortaya çıkmadan önlenebilecek yahut kolay tedavilerle ağız-diş sağlığı ve dolayısı ile genel sağlık korunmuş olacaktır. Sağlıklı jenerasyonların yetişmesiyle tedavi ve protez gereksinimi azalması sonucu ciddi anlamda kaynak tasarrufu sağlanacaktır. Özellikle 0-18 yaş kümesine yönelik yapılacak düzenli denetimler ve ağız diş sağlığı eğitimi ile hastalıkların ortaya çıkması önlenecek ve zamanında yapılan kolay müdahaleler ile eğitim gününden kayıplar önlenecektir. Aile diş hekimliğinin kollayıcı diş hekimliği boyutunda uygulanması bu ve gibisi sebeplerle olumludur. Aile diş hekimliği gönüllülük aslına göre uygulanmalıdır. Gözetici diş hekimliği uygulamaları için kamu diş tabipleri yetersiz kalacağından, özelden hizmet satın alınarak bu eksik giderilebilir. Öte yandan aile diş hekimliğinde daha geniş yelpazede girişimsel işlemlerin yapılması halinde; tamamı ithal olan diş hekimliği gereçlerinin döviz kuru üzerinden değişken fiyatları uzun vadede aile diş hekimliğinin bütçesinde problem yaratabilir ve girişimsel diş hekimliği uygulamalarının süresinin uzunluğu ve talebin yoğunluğu şiddete davet çıkarabilir. Aile diş hekimliği popülist siyasetler güdülmeden, bilimsel mesnette, yıllar içinde aile hekimliğinde karşılaşılan handikaplar göz önüne alınarak, yapılacak işlemler ve yaş sınırı dikkatli belirlenerek ve ilgili makamların, sivil toplum kuruluşlarının, meslek örgütlerinin bir araya getirildiği çalıştaylar düzenlenerek uygulamaya geçirilmelidir.

Diş Tabipleri Yeni Sorunları Masaya Yatırıldı

Diş Doktorları Teşvik Ödemesi

2- İdeal olan sağlıkta performans sisteminin tamamiyle kaldırılması, tabiplere tek kalemde ve yoksulluk sonunun üzerinde bir maaş getirilmesidir. Hekimsen olarak tabip maaşları için en düşük talebimiz “altı asgari ücrettir”. Yeni ek ödeme yönetmeliği ile getirilen Teşvik adı altındaki ödüllendirme sistemi maaşın en fazla %20 si düzeyinde olması kabul edilebilirdir. Maaşlardaki iyileştirme ek ödemelerle değil özel hizmet tazminatı artırılarak yapılmalıdır. Belirlenen tek kalem maaşla ilgili düzenlemeler yönetmelik ve yönergelerle değil kanunla garanti altına alınmalıdır. Maaşlar, taban ve teşvik ödemeleri her ayın 15 inde yatırılmalıdır. 12 ağustos 2022 tarihli Ek Ödeme Yönetmeliğinde sabit ödemeler ve taban ödemelerin birleşiminden oluşan temel ek ödemenin doktorun yararından mahsuplaşılmadan, merkezi bütçeden karşılanması ve her girişimsel işlem puanının teşvik sisteminde karşılık bulması yıllardır beklenen olumlu gelişmelerdir. Diğer olumlu bir gelişme 2008 öncesi ve sonrası emekli sandığı başlangıçlı emekli maaşları ortasındaki farkın azaltılmasıdır, lakin beklenen bu farkın büsbütün kaldırılmasıdır.

Diş Hekimliği Taban Ödeme

Taban ödeme ve HAKUK katsayıları sahanın gerçeklerinden ve bilimsellikten uzak şekilde belirlenmiştir. Şu anki uygulamada Diş Tabipleri ile Uzman Diş Tabiplerinin maaşları ortasındaki farkın oranı %15 dir. Uzman Diş tabipleri ve Diş tabiplerinin Taban ödeme ve Hakuk katsayıları ortasındaki fark da % 15’den fazla olmamalıdır. Bu duruma uygun olan diş doktorları için taban ödeme katsayısı 3.90 hakuk katsayısı 1.3 dür. Talep edilen bu durum katiyetle uzman diş tabiplerinin 4,5 olan taban ödeme ve 1.5 olan hakuk katsayılarında bir kayıp olmadan sağlanmalıdır. Maaş düzenlemelerinin kanunla yönetmelik ve yönergelerle düzenlenmesi uzun vadede hesap sorulamayacak keyfi uygulamalarla sonuçlanabilir. Ülke çapında tüm hastane gelirlerinin merkezi bütçeye alınması ve dağıtım oranının, hizmeti üretene sorulmadan tek söz sahibi olarak merkezi irade tarafından belirlenmesi uzun vadede dağıtım ölçülerinde denetimsizlik sonucuna yol açacaktır.12.08.2022 tarihinde yürürlüğe giren ek ödeme yönetmeliğinin uygulandığı temmuz ve ağustos aylarında ortaya çıkan sağlık kuruluşlarının döner sermaye dağıtım oranlarındaki açıklanamayan değişkenlikler, eşit işe yapılan farklı ödemeler uzun vadede sistemin kontrole kapalı yapısının doktorlar aleyhine işletileceğinin habercisidir

Diş Hekimliği Teşvik Ödemesi Çarpanları

Teşvik ödemesinin belirlenmesinde kullanılan çarpanlar, ferdî amaç katsayısı, hizmet aktiflik katsayısı, hizmet verimlilik katsayısı, kurum amaç katsayısı üzere faktörlerin kapsamının belirsizliğini müdafaası ve doktorun ürettiği emeğin bir kadro subjektif faktörler mazeret edilerek kesilmesi kabul edilemez. Tabiplerin teşvik ek ödemesinde, hizmet verimlilik ve aktiflik katsayısı çarpanlarında müsaadeli olunan günlerin, eksik gün sayılarak hesaplanması, hesaplaması yasal hak olan yıllık müsaade kullanmanın tabiatına muhalif şekilde, düşük verimlilik olarak değerlendirilmektedir. Taban ödemelerinde 12 günden fazla müsaade ve 7 günü geçen hakem hastane ve heyet raporu ile verilmeyen raporlarda, doğum müsaadesinde ve mehil müddetinde kesinti yapılması kabul edilemezdir. Bu şekilde tabiplerin kıdeme göre 20-30 gün olan yasal yıllık müsaade hakkını kullanarak dinlenmeleri ve ailelerine vakit ayırmaları engellenmektedir. Disiplin cezalarında, taban ödemede kesinti yapılması “tek suça tek ceza ilkesi” ile çelişmektedir. Bu uygulama, idari makamlarca mobbing ögesi olarak ve doktorların sendikal faaliyetlerinin önüne geçme amaçlı kullanılmaya taban hazırlayabilir.

Diş Doktorları Yeni Sorunları Masaya Yatırıldı

Diş Tabiplerine Kaliteli Sarf Gereç Temini Sağlanmalı

Diş hekimliği mesleği havalandırma, gürültü kontrolü ve hasta mahremiyeti üzere sebeplerle tek kişilik odalarda, güncel teknolojiye sahip ünit ve radyografik ekipman ile, eğitimli yardımcı sağlık çalışanı eşliğinde dört el kuralına uygun icra edilmelidir. Diş hekimliğinin olmazsa olmazı olan kaliteli sarf gereç temini sağlanmalıdır. Sarf materyal kalitesinin yüksek olması, devletin tekrarlanan tedavilerden göreceği maddi kaybın, hasta yığılımın ve doktorun emek kaybının önüne geçmede önemlidir. Sağlık kuruluşlarının gereç temin kurullarındaki diş doktoru sayısı artırılmalı, gerekli hallerde sarf materyal için doğrudan temin yolu açık olmalıdır.

Diş Tedavilerinden MHRS Sayıları Düşürülmeli

Kamu hastanelerine diş tedavisi sebepli başvuran hasta profilinin yüksek oranının oral hijyen alışkanlığının zayıf ve diş doktoruna başvurma oranın düşük olması sebebiyle tedavi ihtiyaçları çoklukla komplikedir ve tedavi planlaması bile vakit almaktadır. Teşhiste radyografik tetkiklerin zarurî kullanımı vakit alıcıdır. Mevcut 20 dk mhrs süresi teşhis, tedavi planlaması ve tedavi işlemleri için yetersizdir. Bu 20 dk mhrs süresi ortasına ayaktan hastalar, devam eden hastalar, komplikasyon gelişen hastalar, protez provaları alındığında, içinden çıkılamaz bir durum ortaya çıkmaktadır. Mhrs sayıları düşürülmelidir. Ayaktan hastalara triaj yapılarak, mhrs randevusuna yönlendirilmelidir. Tabipler mhrs randevularını kendileri planlamalıdır. Diş hekimliği mesleği, yıllar içinde ağır mesleksel hastalıklara yol açtığından yıpranma payı yüksek tutulmalıdır. Yıpranma hissesinin alınabilmesi için şart koşulan 10 yil mühleti kaldirilmali, hizmete başladığı tarihten itibaren verilmelidir. Özellikle “pandemi dönemi” dikkate alınarak, geçmişe dönük işletilmeli, 25 yılı dolan diş tabipleri emeklilik hakkına sahip olmalıdır. Diş hekimleri, mesleğin icrası sırasında daha ergonomik koşullarda, her diş doktoruna bir yardımcı işçi temin edilerek, dinlenme vakitleri için uygun ortamlar sağlanarak ve mesleki hastalıklara karşı sık sık taramalar yapılarak müdafaaya alınmalıdır.

Diş Doktorları Aktüel Sorunları Masaya Yatırıldı

Ağız ve Diş Sıhhati Hastalıkları Önlenebilir

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre ağız-diş hastalıkları önlenebilir hastalıklardır. Ağız ve diş hastalıkları uzun vadede gelişen ve ihmale bağlı oluşan hastalıklar olup Diş hekimliğinde acil tanımında bir hastalık ve tedavi olmadığından sabaha kadar tutulan nöbetler emek kaybıdır ve diş tabipleri için yıpranmaya sebebiyet vermektedir. Ayrıyeten sonraki gün kullanılan nöbet izninde vatandaşın nöbet tutan doktorun tedavi hizmetinden mahrum kalmasına sebep olmaktadır. Acil nöbetlerine harcanan kaynaklar gözetici diş hekimliği hizmetlerine aktarılarak halk sağlığına katkı sağlanmalıdır.

Sağlık Kuruluşlarında Güvenlik Artırılmalı

Sağlık kuruluşlarının güvenliğinin havaalanlarındaki üzere iki kademeli olması; İlk kademede güvenliklerin metal dedektörü ve üst araması ile kesici, delici alet ve ateşli silah taşıyan sağlık kuruluşuna sokmaması ya da bu silahları teslim aldıktan sonra sokması, ikinci kademede ise olay olurken müdahil olacak ve devlet memurlarını korumakla görevli olan polis yahut jandarmadan oluşan kolluk kuvvetlerinin bulunması sağlanmalıdır. Kâfi sayıdaki güvenlik görevlisi ise katlardaki güvenliği sağlamalıdır. Hastaların bekleme süreleri ve yapılacak işlemler konusundan gereğince bilgi olan yardımcı sağlık işçisi görevlendirilmelidir. Sözlü ya da fizikî şiddet kişilerin, her devlet kurumunda olduğu üzere işleri askıya alınıp kurumdan uzaklaştırılmalı, kişilerin işleri hızlandırılarak ödüllendirilip şiddet teşvik edilmemelidir. Doktor yardımcı personelsiz tedavi yapmaya zorlanmamalıdır. Gece nöbetlerindeki güvenlik zafiyeti kişileri alabilmeleri için triaj alanında işi yalnızca bu det uygulayan bu giderilmelidir. Tabiplerin yemek alanları, otoparkları ve poliklinik girişleri farklı olmalıdır. Hastane mimarileri buna göre ayarlanmalıdır. Ceza maddesindeki değişiklik ile sağlıkta şiddetin katalog suçlar ortasına alınması olumlu bir gelişmedir fakat yetersizdir. Sağlıkta şiddette, adli makamların şiddet uygulayan lehine inisiyatif kullanması ve cezanın uygulanmasının ertelenmesi engellenmelidir. Sağlıkta şiddet olaylarının isimli işlemleri, bu hususta ihtisaslaşmış görevlilerce yürütülmelidir. 

Diş Doktorları Aktüel Sorunları Masaya Yatırıldı

Protez Laboratuvar Firmalarında Teknik Yeterlilik Sorunu

Protez hizmet alım ihaleleri, piyasadaki protez laboratuvar firmalarının fiyatları altındaki fiyatlarla, firmaların teknik yeterliliği ve eleman sayısı gözetilmeden yapılmaktadır. Verilen memnuniyetini olumsuz etkilemektedir. Hekimliğin temeli olan önce ziyan vermemek ilkesine uyarılar sistem üzerinden görüntülenmelidir. Fiyatların düşüklüğü, kendini ispatlamış düzgün firmaların ihaleye girmesine mani olmakta ve rekabetin önüne geçmektedir. Bu şekilde yapılan protezler, hastaların mevcut eksikliğini giderilmesi değil, sahip olduğu dişlerin kaybıyla sonuçlanacak bir tehdittir. Hasta aykırıdır. Protez hizmet alım teknik şartnameleri, bilimsel kriterlere uygun yapılmalıdır. Hekime laboratuvar seçme özgürlüğü verecek ve rekabeti sağlayacak şekilde çok sayıda firma ile anlaşılmalıdır. Anlaşılan firma, sağlık kuruluşu ile tıpkı vilayette olmalıdır. Ağız diş teknikerleri ve protez teknisyenleri, takım ünvanlarına uygun şekilde mesleklerini yapacakları ünitelerde çalıştırılmalıdır. Türkiye çapında tüm diş hekimliği hizmeti veren sağlık kuruluşlarının medulla sistemi üzerinden birbirinin işlem kaydını görmesi girişimsel işlemlerin takibi açıdan gereklidir. Geçici görevlendirmeler, idari makamlar tarafından mobbing ögesi olarak kullanılmaktadır. Geçici görevlendirmeler için verilen harcırahlar güncel ekonomik ihtiyaçlardan çok uzaktır. Görevlendirmeler, tabiplerin aile düzenlerini bozmaktadır. Diş hekimliği işlemleri, materyal ve ekipmanla yakından ilgili olduğu için, hekimlerin görevlendirildikleri yerdeki sisteme ahenk sağlamaları vakit almakta ve başladıkları tedavileri yarım kalacağı endişesinden ötürü uzun süreçli tedavilere girişilememesi, hekim ve hasta açısından olumsuz sonuçlar doğurmaktadır.

Diş Doktorları Kongre İçin Teşvik Edilmeli

İhtiyaç olan ünitelere takım açılıp yeni doktor alımı sağlanarak geçici görevlendirmeler gündemden kaldırılmalıdır. Geçici görevlendirmeler “il içi ve il dışı görevlendirmeler yönetmeliğine” uygun yapılmalıdır. Geçici görevlendirilen tabip, görev süresince ek ödemesini, ek ödeme dağıtımı yüksek olan üniteden almalıdır. Görevlendirildiği yerde konaklama muhtaçlığı karşılanmalıdır. Popülist siyasetlerle, kontrolsüz şekilde diş hekimliği fakültelerinin açılması, kalitesiz eğitime yol açmakta ve yeni mezunlar için istihdam sorunu yaratmaktadır. Diş hekimliği mesleği, değişen ve gelişen teknolojiler, üretilen yeni teknikler ve malzemeler sebebiyle dinamik bir meslektir. Bilimsel olarak kendini yenilemek zorunda olan diş doktorları, meslek içi eğitim görebilecekleri kongreler, seminerler, bilimsel çalışmalar vb. katılımlar konusunda teşvik edilmelidir.

Diş Tabipleri Yeni Sorunları Masaya Yatırıldı

Hastanelerde Sağlıklı, Fiyatsız Yemek Hizmeti Verilmeli

Sağlık Bakanlığı sahayı dikkate almalıdır. Doktorlardan seçilen temsilciler, başhekimlerden ve hastane idarecilerinden bağımsız şekilde toplanıp sahanın talepleri ve çözüm önerilerini almalı ve ilgili ünitelere iletebilmelidir. Sağlık Bakanlığınca diğer Devlet Kurumlarında sağlandığı üzere lojman, kreş, servis, kamp, toplumsal tesis, tabip meskeni vb. üzere imkanların sağlanması, artık yoksulluk hududu altında maaş alan doktorlar için mecburî bir ihtiyaç olmuştur. Hastanelerde besleyici, sağlıklı ve ücretsiz yemek hizmeti verilmelidir. Giysi yardımı ölçüsü günümüz ekonomik koşullarına göre güncellenmelidir. Her sağlık kuruluşunda diş tabipleri için sağlıklı bir ortamı olan doktor dinlenme odaları ve uygun koşullarda nöbet odaları sağlanmalıdır. Vergi dilimi oranları azaltılmalıdır. Diş tabipleri maaşlarına gerçek enflasyon değerlerinden artış yapılarak enflasyon karşısında erimesi engellenmelidir.

ORTODONTİ TEDAVİSİ HER YAŞTA UYGULANABİLİR 

Medula Sistemi Girişimsel Kayıtların Kısıtlandırılması Durumu Kaldırılmalı

Diş hekimliği öğrencilerinin sarf materyalleri devlet tarafından karşılanmalı ve klinikte hasta bakmaya başladıklarından itibaren sigortaları yaptırılmalıdır. 1.Basamakta çalışan doktorlara ortalamadan teşvik ödemesi yapılmalıdır. Kadrosu Adalet bakanlığı, Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı üzere Sağlık Bakanlığı dışındaki kamu kurumlarında olan diş doktorları yalnızca yoksulluk sonu altındaki maaşa çalışmaktadır. Merkezi bütçeden karşılanan taban ödeme, diğer kamu kuruluşlarında çalışan diş tabiplerine de tanımlanmalıdır. Diş tabibi istihdam sorunu yaşanan sağlık kuruluşlarında, diş doktorlarına 4924 nolu kanuna bağlı olarak sözleşmeli statüde çalışılabilme hakkı verilmelidir. Medula sisteminde girişimsel işlem kayıtlarının kısıtlandırılması durumu kaldırılmalıdır, multidisipliner girişimsel işlemler birebir anda girilebilmelidir. Örneğin bir arada yapılabilecek işlemler olan detartraj ve kuretajla ile birlikte flep, frenektomi, gingivektomi, gingivoplasti üzere işlemlerinde medula sisteminde girilebilmesi sağlanmalıdır. Aksi taktirde yapılan işlemlerin medulla girişi için hasta gereksiz yere çağrılmaktadır.

Protez Hizmeti Alım İhaleleri

Diş tabiplerinden oluşan uzman bir konsey tarafından, Sut fiyatları ve girişimsel işlem puanları aşikâr aralıklarla değerlendirilerek lüzumu görülmesi halinde güncellenmelidir. Tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzmanlığı Sağlık Bakanlığınca tescillenmiş lakin takım unvanı diş tabibi olan uzman diş tabiplerinin sabit ek ödeme ve teşvik ek ödemeleri 209 sayılı kanunun 5inci unsurunun ikinci fıkrası ve ek ödeme yönetmeliğinin 6ıncı hususunda açıklanan şekilde uzman katsayısı üzerinden hesaplanmalıdır. Türkiye geneli Adsm ve Adsh’lerinin medula işlem girişleri, mhrs sayıları, ayaktan hasta sayıları, yardımcı işçi desteği, klinik fizikî koşulları, gereç ihaleleri, protez hizmeti alım ihaleleri, tabip dinlenme odalarının ve nöbet odalarının fizikî koşulları vb üzere hususlardaki farklılıkların standardize edilmelidir

Diş Doktorları Şimdiki Sorunları Masaya Yatırıldı

CİMER ve SABİM’e Kanunsuz Şikayetler Geliyor

Hastalar aldıkları sağlık hizmetiyle ilgili yaşadıkları olumsuz tecrübeleri ve memnuniyetsizlik oluşturan durumları kurum içinde hasta hakları ünitesine iletebildikleri gibi Sağlık Bakanlığı (SABİM) ve Cumhurbaşkanlığına (CİMER) bağlı iletişim merkezlerine de bildirebilmektedirler. Başlangıçta hizmetlerin geliştirilmesi, aksamaların tespit edilip giderilmesi için bir fırsat olarak görülen çevrimiçi başvuru yapılabilen bu iletişim merkezleri zaman içinde bu işlevini kaybetmiş, sağlık sistemine yarar yerine ziyan veren yapılar haline dönüşmüştür. Bu elektronik şikayet sınırlarına her gün binlerce şikayet ulaşmaktadır. Bu şikayetler içinde sistemden kaynaklı, kurumlardan kaynaklı, çalışandan kaynaklı haklı şikayetler olsa da alanda gördüğümüz kadarıyla binlerce haksız ve hukuka alışılmamış şikayet ve iddialar da bulunmaktadır. Bu merkezler gelen tüm başvuruları içerikleriyle ilgili hukuksuzlukları dahi göz önünde bulundurmadan ve hiçbir süzgeçten geçirmeden doğrudan ilgili çalışana iletmektedir. Tabiplerden çoğu kanunsuz olan bu şikayetlere karşılık vermeleri beklenerek, bu şikayetlere meşruiyet kazandırılmaktadır.

Hasta Şikayetleri Kuruma İletilmeli

Sağlık Bakanlığı şikayet çizgisi kapatılmalı hastalar şikayetlerini kurumlara iletmelidirler. Vatandaşlar tarafından Cimer ve kurumlara iletilen şikayetler doktorun savunması istenmeden sistemin açıklarını düzeltmek hedefiyle kullanılmalıdır. Hekimlerle ilgili haksız ve gerçek durumu yansıtmayan şikayetler olduğunda bu şikayeti yapanlarla ilgili tabibin talebine gerek kalmadan “yalan beyan ve suç isnadı” iddiasıyla, devlet memuruna karşı işlenen suçlar kategorisinde değerlendirilerek kamu davası açılmalıdır. Pratik işleyişte uzman diş tabiplerinin karşılaştığı sıkıntılarla ilgili çözüm önerileri aşağıda sıralanmıştır; Uzman diş doktoru muayene puanı tanımlanmalı ve olağan muayene puanından yüksek olmalıdır. 12 yaş altı ve 65 yaş üstü hastaların muayene puanının yükseltilmelidir. -Anestezi işlemine puan verilmelidir. Oral hijyen eğitimi puanı yükseltilmelidir.

MRHS Sayıları Çene Cerrahisinde Daha Esnek Tutulmalı

Yeşil alana ve uzman diş doktoruna sevk kriterleri belirlenmelidir. Hasta tüm tedavileri bitmeden protez yeşil alanına sevk edilmemelidir. Cerrahi ve periodontolojinin özellikli ve vakit alan ameliyatları için farklı bir puan belirlenmelidir. Vestibuloplasti, alveoloplasti, implant, sinus lifting üzere işlemler cerrahi ile beraber periodontolojiye de tanımlanmalıdır. Mhrs sayıları, çene cerrahisinin acil hasta potansiyeli göz önünde bulundurularak bu birimde daha esnek tutulmalıdır.

Ortodonti Tedavileri

Ortodontide bir sabit tedavinin 12-36 ay sürmesinden kaynaklanan kâfi performans puanı yapamama durumunun çözümü için; bu süreçte başlangıç, bitiş ve orta kayıtlar olarak 3 kere girilebilen puanların dışında, hastaya her ay yapılan seanslardaki işlemler için de minimum 200 olmak üzere sabit bir puan verilmesi ve girişimsel işlem puanlarının artırılması çözüm önerisidir.

Apeksifikasyon Tedavileri Nedir ?

Apeksifikasyon tedavilerinin yıllar süren çok seanslı bir işlem olduğu dikkate alınarak bu tedavinin orta seansları içinde teşvik edici bir işlem puanı verilmelidir. Oral Diagnoz ve radyoloji uzmanları girişimsel işlem puanlarının karşılığı hiç olmadığı ve ya da çok az puanlandığı için performans ödemesi alamamaktadır. Bu durum bakanlıkça değerlendirilip bir çözüm üretilmelidir.

Mesai Dışı Sıhhat Hizmeti Nedir ?

Sağlık tesislerinde mesai dışı sağlık hizmeti sunumuna yönelik tarz ve temeller yönetmeliğinde yer alan; Tabip ve diş tabiplerinin mesai dışı çalışmalarının mesai dışı ek ödemeye temel hesaplanabilmesi için Bakanlıkça belirlenen mesai içi genel tıbbi işlem puanı eşiğini aşmaları gerekir. Mesai dışı ek ödemeye temel mesai içi genel tıbbi işlem puanı eşiği önceki ek ödeme dönemi sağlık tesisi puan ortalamasının %10 fazlasıdır. Mesai dışı çalışmada ilgili işçinin mesai dışı ödemeye temel puanı birebir güne ilişkin mesai içi puanını aşamaz maddeleri mesai dışı çalışmayı zorlaştırmaktadır ve Bakanlıkça tekrar değerlendirilmelidir. Sağlık Bakanlığının 12.08.2022 tarihinde çıkardığı ek ödeme yönetmeliğine bağlı olarak YÖK tarafından çıkarılan ek ödeme yönetmeliğinde yönetmeliğin geçerliliğinin 1 Ağustos olarak belirlenmesi 1 aylık mağduriyet oluşturmuştur. Teşvik ödemesinin hesaplaması performans sisteminden farklılaştırılmamıştır. Ödemenin nasıl hesaplanacağı açık uçludur ve üniversitelerin inisiyatifine bırakılmıştır. Bu durumun dağıtılan ek ödemede üniversiteler ortası eşitsizliklere yol açacağı da görülmektedir. “Kurumsal katkı puanını (A) alt birim bazında %50’sine kadar artırma veya azaltmaya Üniversite Yönetim Kurulu yetkilidir.” ibaresi ile hem teşvik ödemesinde adaletsizliğe hem de mobbinge kapı açılmıştır. Bu yetkinin hudutları ve gerekleri açıklanmamıştır.

Diş Hekimliğinde Müsaade Kaç Gün  ?

YÖK başkanının mahsuplaşma olmayacak açıklamasına rağmen ilgili yönetmelikte sabit ödemelerin temel ödemeden mahsuplaştırılacağı hususu bulunmaktadır. Bu çelişkiye ivedilikle açıklık getirilmelidir. Sağlık Bakanlığı ek ödeme yönetmeliğindeki yanlışa motamot düşülerek taban ödemelerinde 12 günden fazla müsaade ve 7 günü geçen hakem hastane ve heyet raporu ile verilmeyen raporlarda, doğum müsaadesinde ve mehil müddetinde kesinti yapılması unsuru getirilmiştir. Bu şekilde doktorların kıdeme göre 20-30 gün olan yasal yıllık müsaade hakkını kullanarak dinlenmeleri ve ailelerine vakit ayırmaları engellenmektedir. Yabancı asıllı takımlar ve vakıf üniversitesi takımları için rastgele bir düzenleme yapılmadığından bu meslektaşlarımızın mağduriyeti devam etmektedir. TUK yönetmeliğinin 17. hususu ç bendinde yer alan ‘Eğitim sorumlusu kanaati’ için hazırlanmış olan, uzmanlık öğrencisi hakkında program yöneticisi kanaat formu, özellikle meslek ahlakı başlığı altındaki 5.maddesi olmak üzere subjektif değerlendirmeler içermektedir. Bu subjektif değerlendirmeler, diş hekimliği uzmanlık asistanlarına mobbingyapılma ihtimalini doğurmaktadır. Asistanlık eğitim sürecinde çok önemli olan bu kanaat notu, tek kişi değil bir şura tarafından, suistimali engelleyecek somut datalarla ve adaletli şekilde değerlendirilerek verilmelidir.

TUK husus 11(4)’de uzmanlık öğrencisinin eğitimi dışında rastgele bir iş ile görevlendirilemeyeceği belirtilmiştir. Pratik uygulamada işçi yetersizliği sebebiyle hemşire, sekreter, teknisyen, paklık üzere işçilerin yapması gereken işler, yönetici kanaat notu baskısı altındaki asistanlara yaptırılmasının önüne geçilmesi için ilgili makamlarca dis hekimliği asistan doktorlarının görev tarifleri eğitim odaklı olacak şekilde ve hudutları net şekilde belirlenerek yapılmalıdır.

Diş Hekimliğinde Performans Sistemi

Performans sistemi Diş hekimliği uzmanlık eğitiminde, eğitim kalitesine ziyan verdiğinden kaldırılmalıdır. Doktora öğrencilerinin klinikteki yeri ile ilgili 08.02.2017 tarihli YÖK toplantısında ; 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 43/b unsuru uyarınca, Üniversiteler Ortası Kurul’un görüşü de dikkate alınarak ; “Tıpta Uzmanlık Eğitimi Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı Tıpta Uzmanlık Tüzüğü ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre, Tıp Doktora eğitimi ise Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Yükseköğretim Heyeti Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre yürütüldüğü, iki farklı eğitim türü olduğu, Tıpta Uzmanlık eğitiminin; sağlık hizmeti ağırlıklı bir eğitim olduğu ; doktora eğitiminin ise birebir alanın bir akademik eğitim türü olduğuna” karar verilmiştir. Diş hekimliğinin bir alanında uzmanlaşmayı hedefleyen bu iki başka programın, eğitim sürecindeki ve mezuniyet sonrasındaki sıkıntıları, Sağlık Bakanlığı, YÖK ve meslek örgütleri tarafından, bu eğitim programlarının tekrar değerlendirilmeye alınması muhtaçlığını doğurmaktadır.

Ağız ve Diş Sıhhatinde Gece Nöbeti

Gece nöbeti tutan Ağız, Diş ve çene Cerrahisi branşı asistanlarına nöbet ödemesi yapılmalıdır. (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı) 

Daha Fazla Bilgi İçin 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu